Denne nettleseren støtter ikke "canvas"-elementet!

Laster inn: 0

1/5

Drag & drop

Plasser moduler ved å dra de fra menyen og ut på terrassen.

Prosjektet med referanse "x" ble ikke funnet.
Prosjektet "x" ble ikke funnet.
NB: Det er ikke anbefalt å bruke Internet Explorer på denne nettsiden. Prøv å bytte til for eksempel Google Chrome for den beste brukeropplevelsen.

Velg utforming på din terrasse

I neste steg kan du legge inn sidemål

Ser du ikke noe som likner?

Vært her før?

Legg inn mål for din terrasse

Side C kan ikke være lengre enn side A

Side D kan ikke være lengre enn side B

NB: Min Høyde for å bruke sidemonterte stolper og skinner er 148 mm

NB: Min Høyde for å bruke point fixation er 198 mm

Oppgi din referanse

Tidligere referanser

Velg retning

° (-135 - 135)

Angi lengde

Diverse

Høyde fundament:

Posisjon er distansen fra senter av den første terrassen til denne.

Ugyldige verdier på posisjon

Laster inn modeller.

×
Varenr Nobbnr Artikkel Antall Pris
Sum:
0,-
*Pris er estimert, kontakt din forhandler eller Arnøy Engros hvis du ønsker tilbud på dette.

Utstyrsliste

×

Velg hvilke rekkverkslengder du ønsker å bruke til å finne forslag. Primær blir brukt til å fylle opp ønsket lengde, sekundær blir brukt på enden(e).

Lengde Primær Sekundær
Valg av lys
Huk av for hvilke stolper du ønsker skal ha LED hatt.
1 er den øverste stolpen som ikke er på terrassen.

Automatisk generering av rekkverk

Trykk på en av pilene for å velge hvilken retning du vil ha rekkverk i

mm, °
mm
Moduler Pris Forskjell
Åpne/lukk hjelp. Du kan også trykke på en av info-panelene for å lukke de.
Slå av/på hjelpelinjer og mål på terrassen.
Velg mellom 2D og 3D perspektiv.
Lagre bilde.
Zoom inn/ut.
Slett alt som er plassert på den valgte terrassen.
Lagre prosjekt.
Vis/gjem visualisering av estimerte ledninger til lys.
Åpne delelisten.
Last ned utstyrsliste eller arbeidstegning.
Velg material
Trykk på det materialet du ønsker på rekkverket. Det er mulig å plassere flere typer rekkverk på terrassen.
Terrasse instillinger
I terrasse innstillinger menyen kan terrasser fjernes eller legges til. Det er også mulig å endre underlag, posisjon og dimensjoner på terrasser.
Legg til
Trykk på 'Legg til' for å legge til en ny terrasse. Det er mulig å ha flere terrasser samtidig, men rekkverk kan ikke bygges fra en terrasse til en annen.
Underlag
Ikke alle typer rekkverk passer til alle typer underlag. Det er ikke mulig å endre underlag hvis det er plassert moduler som ikke passer til det underlaget. Det er mulig å ha forskjellige underlag på terrassene.
Posisjon
Endre posisjon på en terrasse. Posisjon er distansen mellom senter av den første terrassen og senter av den valgte terrassen. Det er ikke mulig å endre posisjon på den første terrassen.
Flytt sider
Trykk på 'Flytt sider' for å endre dimensjonene på terrassen.
Slett
Slett den valgte terrassen og alt som er plassert på den. Det er ikke mulig å slette den første terrassen.
Utforming
Trykk på den utformingen du ønsker på terrassen. Trykk på 'Egendefinert' for å lage din egen utforming hvis ingen av bildene passer.
Legg inn mål
Legg inn mål og posisjon på den nye terrassen. En forhåndsvisning av terrassen vises i kalkulatoren i grønt. Linjene i rødt, grønt og blått viser posisjon.
Flytt sider
Trykk på en sort boks for å velge siden du ønsker å flytte. Trykk på 'Flytt inn' for å flytte siden den gitte avstanden i retningen til den blå pilen. Trykk på 'Flytt ut' for å flytte langs den røde pilen. Sidemontert rekkverk vil bli flyttet med siden, toppmontert rekkverk vil ikke bli flyttet og kan havne utenfor terrassen når sider blir flyttet.
Velg type
Trykk på den typen rekkverk du ønsker på terrassen. Det er mulig å plassere flere typer rekkverk.
Velg byggeretning
Trykk på en pil for å velge byggeretning.
Velg ende
Velg hva du ønsker å ha på enden av rekkverket. I neste steg vil du bruke den valgte enden til å måle opp rekkverket.
Endre byggeretning
Hvis du ønsker å endre byggeretning kan du trykke på 'Tilbake'.
Mål opp rekkverket
Dra enden dit du ønsker å ha den. Det er også mulig å legge inn ønsket lengde i 'Lengde' feltet i menyen.
'Maks forskjell' hvor mye forskjell det kan være på forslag og ønsket lengde. Verdien kan justeres opp og ned for å endre hvor mange forslag som finnes.
Trykk på 'Neste' når du ønsker å få opp forslag til rekkverk.
Endre ende
Trykk på 'Tilbake' for å gå tilbake og endre ende.
Avstand til kant
Det er anbefalt å ha minimum 20mm avstand til kanten av terrassen ved bruk av toppmontert rekkverk.
Farge
Velg hvilken farge du ønsker på stål. Alle plasserte moduler vil bli endret.
Bygg opp rekkverk
Dra moduler fra menyen og plasser de på terrassen. Moduler kan festes i hverandre ved å dra endene deres sammen. Når moduler er festet vil det komme opp lengdemål hvis det er slått på.
Det er også mulig å få hjelp av kalkulatoren til å bygge opp rekkverk. Velg en stolpe som er plassert på terrassen og trykk på knappen for automatisk generering av rekkverk.
Veggfester
Veggfester kan også festes på stolper av andre typer vinyl rekkverk.
Fest glass uansett rotasjon
Når 'Fest glass uansett rotasjon' er valgt vil glass som kommer borti hverandre festes selv om de ikke er rotert likt. Når det ikke er valgt er det mulig å sette opp hjørner uten braketter uten at glassene blir festet.
Hjørnebraketter
Når to glass blir dratt helt inn i et hjørne vil det bli lagt til en hjørnebrakett hvis det er mulig. Om valgt støtte er 'Ingen' vil det ikke bli lagt til brakett.
Bygg opp skinner
For å bygge opp skinnerekkverk må du bruke automatisk generering av rekkverk. Dra en av endene/hjørnene ut på terrassen og trykk på knappen.
Det er mange parametre som kan endres for å få rekkverket slik du ønsker det, men det kan også komme forslag som ikke bruker de ønskede avstandene.
Støtte
Velg hvilken støtte du vil bruke til glassene. Ved valg av 'Ingen' kan du selv legge inn avstand mellom glass som er festet i hverandre.
Overflow
Hvis spiler av forskjellig høyde er plassert på samme stolpe vil stolpen bli flyttet slik at deler av de høyeste spilene vil stikke ut på andre siden av stolpen med en lengde lik det som er lagt inn i 'Overflow' input feltet.
Det er også mulig å legge til overflow på en midtstolpe som er festet på enden av et rekkverk ved å først velge midtstolpen og så trykke på 'Flytt midtstolpe' knappen.
Hylle
Dra hylle fra menyen og til senter av spilene den skal plasseres på. Velg hvilken spile hyllen skal festes på fra nedtrekksmenyen.
Tre stolper
Det er mulig å feste maks 2 moduler på en stolpe. Korrekt stolpefot vil bli valgt avhengig av hva som er festet på stolpen.
Glass stopper
Velg 'Glass stopper' for å bruke glass stopper på stolper for å unngå at glass siger ned på stolper.
Tilpasset glass
Ved bruk av tilpasset glass vil det bli estimert en pris basert på glassets areal. Ta kontakt med din forhandler eller Arnøy Engros hvis du ønsker tilbud på dette.
Levegg
'Risvær' og 'Reine' bruker to forskjellige stolpehøyder; 1600mm (levegg) og 1000mm (gjerde). 'Røst' kommer kun i en høyde, og bruker 1800mm stolper.
Gjerde
Gjerde bruker 1500 mm stolper for nedgravning. Det er også mulig å bruke gjerder på andre underlag med bruk av stolpeføtter, stolpene må da kappes.
Rekkverk
Alle plasserte rekkverk vil bli lagt til som et helt rekkverk i delelisten, selv om deres lengde på terrassen er kortere.
Trapp
Dra et trapperekkverk ut fra menyen og plasser det på en stolpeside som er nært kanten av terrassen. Du kan så legge inn ønsket horisontal lengde på trappen for å få opp forslag til trappelengder.
Lys
Når det brukes lys vil det bli estimert antall ledninger som trengs hvis det er plassert minst en trafo på terrassen. Antall ledninger er kun en estimering og kan være feil.
For en visualisering av estimerte ledninger, trykk på knappen. Visualiseringen blir kun oppdatert når delelisten åpnes. Sort linje mellom stolper = 1 ledning, grønn linje = 2 ledninger, ved blå linje er antall ledninger lik antall trapperekkverk. Rød kule over stolpe betyr at det ikke er estimert ledninger til en stolpe fordi den ikke er festet i en trafo. Blå kule over en trafo betyr at den trafoen er overbelastet.
Maks belastning per trafo er 17 lys.
Roter den valgte modulen 45°. Du kan også bruke tekstfeltet til å legge inn ønsket rotasjon
Slett den valgte modulen.
Velg alle sammenkoblede moduler i byggeretningen.
Få hjelp av kalkulatoren til å bygge opp rekkverk.
Trykk på spørsmålstegnet i øvre venstre hjørne for å vise hjelp og info.
Trykk på dialogen for å lukke den.